0
Tính năng học tập, trình diễn mạnh mẽ

- Bạn sẽ kiểm soát được tốc độ chơi đàn của mình qua thiết bị máy đếm nhịp được tích hợp trong đàn

- Chế độ twin piano chia bàn phím để chơi 2 người 1 lúc hoặc để giáo

Comments