0
Những dự án nhà phố cùng phân khúc xung quanh và địa thế cũng không quá xa đường cao tốc nhưng đảm bảo được tiềm lực liên kết vùng của dân cư thuận lợi.

Đồng thời là hàng loạt các công trình dịch vụ - cơ sở

Comments