Thuật ngữ chỉ mức độ chín của beef steak

https://franciscowpnt516.es.tl/Beefsteak--k1-Ph%26%23432%3B%26%23417%3Bng-ph%E1p-l%E0m-m%F3n-B%F2-b%EDt-t%26%237871%3Bt-%26%237903%3B-nh%E0-_-R%26%237845%3Bt-%26%23273%3B%26%23417%3Bn-gi%26%237843%3Bn-k2-.htm

Hiện có tới 7 mức độ chín được cho là hoàn hảo của món steak, đáp ứng phong phú khẩu vị của từng thực khách. Đó là: Raw - thịt sống 100% Blue rare - thịt chín 10% Rare - thịt chín 25% Medium rare - thịt chín