Published News

doc them Wyndham Hai Duong

https://www.yellowbot.com/user/1ps1g2f

điểm nội bật của dự án này chính là Trung tâm thương mại APEC Center - “viên ngọc trên vương miện” Đối với quy mô 8 tầng (bao bao gồm 1 tầng làm rạp chiếu phim cao cấp), tổng diện tích mới 10.000m2. APEC Center